Klachtenreglement

Klachten worden behandeld op basis van het klachtenreglement, dat door de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) samen met andere beroepsverenigingen is opgesteld en ondergebracht bij het Registerplein. Een gezamenlijke klachtencommissie behandelt de klacht en onderzoekt of er sprake is van schending van de beroepscode.

U kunt het klachtenreglement downloaden door rechtsboven op >> te klikken en vervolgens te kiezen voor downloaden.