Klachtenreglement

Wij handelen eventuele klachten af op basis van het klachtenreglement, dat door de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) is opgesteld.

U kunt het klachtenreglement downloaden door rechtsboven op >> te klikken en vervolgens te kiezen voor downloaden.